Nguyễn Lộ Trạch Di Văn - Nghiên Cứu Và Khảo Dịch (Bìa Cứng)

187.000₫ 220.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Tác giả: Mai Cao Chương - Đoàn Lê Giang (biên soạn và dịch)

Kích thước: 16 x 24

Số trang: 400

Năm xuất bản: 2023

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Nguyễn Lộ Trạch Di Văn - Nghiên Cứu Và Khảo Dịch

(Bìa Cứng)

Nguyễn Lộ Trạch không làm quan, sáng tác văn chương của ông không có nhiều. Sự nghiệp lớn nhất của Nguyễn Lộ Trạch là viết các bản điều trần. Điều trần theo nghĩa cổ là từ chỉ các văn bản như tấu nghị, sách luận, thư từ dâng lên triều đình trình bày một vấn đề gì đó về quốc kế dân sinh, đặc biệt là vấn đề canh tân đất nước. Với ý nghĩa đó, tập sách này giới thiệu các bản điều trần của Nguyễn Lộ Trạch bao gồm: Thời vụ sách thượng – hạ, thư gửi lên cho các đại thần, bài luận Thiên hạ đại thế luận và các thơ văn khác. Tất cả các tư liệu ấy được tập hợp đầy đủ trong tập tư liệu chữ Hán Kỳ Am Nguyễn Lộ Trạch di văn, nên công trình này ngoài phần giới thiệu tiểu sử, phân tích những đóng góp của Nguyễn Lộ Trạch thì chủ yếu là giới thiệu văn bản, dịch, chú thích Kỳ Am Nguyễn Lộ Trạch di văn.

zalo