Nhân Gian Phật Giáo Ngữ Lục (Quyển Hạ) - Đại Sư Tinh Vân

68.000₫ 85.000₫
Trạng thái: Còn hàng

Tác giả: Đại Sư Tinh Vân

Dịch giả: Khánh Hiếu

Hình thức: Bìa mềm, 13.5 x 20.5 cm, 292 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Hồng Đức, 2022

Nhân Gian Phật Giáo Ngữ Lục (Quyển Hạ) - Đại Sư Tinh Vân

Nhân Gian Phật Giáo Ngữ Lục (Quyển Hạ)

Thiền là kho báu chung của nhân gian, thiền là căn bản của Phật giáo nhân gian. Thiền không phải dùng tri thức mà hiểu được, không thể dùng tri kiến mà đạt được, phải từ trong cuộc sống mà tu hành, mà thể nghiệm. Thiền là cái có thể thống nhất từ trong mâu thuẫn, có thể tương giao từ trong sai biệt.

zalo