Nhân Gian Phật Giáo Ngữ Lục (Quyển Trung) - Đại Sư Tinh Vân

64.000₫ 80.000₫
Trạng thái: Còn hàng

Tác giả: Đại Sư Tinh Vân

Dịch giả: Giới Niệm

Hình thức: Bìa mềm, 13.5 x 20.5 cm, 282 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Hồng Đức, 2022

Nhân Gian Phật Giáo Ngữ Lục (Quyển Trung) - Đại Sư Tinh Vân

Tu hành chẳng phải khẩu hiệu hay hình thức mà là tu hành trong cuộc sống, ví như: dùng ngôn ngữ từ bi để ứng xử với người, dùng ánh mắt từ bi tiếp đãi người, dùng nét mặt từ bi đối diện với người, dùng tay từ bi giúp đỡ người, dùng tâm từ bi chúc phúc cho người..., đem Phật pháp ứng dụng trong cuộc sống mới gọi là tu hành.

(Phổ môn học báo - Kế hoạch của Phật giáo nhân gian)

zalo