Những Bóng Ma Của Mác - Giắccơ Đêriđa (Jacques Derrida)

113.600₫ 142.000₫
Trạng thái: Còn hàng

Tác giả: Giắccơ Đêriđa

Hình thức: Bìa mềm, 384 trang

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia, 2022

Những Bóng Ma Của Mác - Giắccơ Đêriđa

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu của chủ nghĩa Mác, năm 1994, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã hợp tác cùng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng xuất bản lần đầu cuốn sách Những bóng ma của Mác, bản dịch căn cứ vào nguyên bản tiếng Pháp. Năm nay trong lần xuất bản này, chúng tôi trình bày lại các chú thích theo quy chuẩn mới của Nhà xuất bản, đó là các chú thích của tác giả và của người dịch cùng được xếp ở cuối trang dưới gạch ngắn, tuy nhiên chúng tôi đặt trong ngoặc đơn chữ viết tắt (ND) để phân biệt là chú thích của người dịch.

“Những bóng ma của Mác” nguyên là một bài nói trong hai buổi vào ngày 22 và 23 tháng 4 nắm 1993, tại Trường đại học tổng hợp Caliphoócnia (Rivécsaiđơ). Bìa nói này mở đầu một cuộc hội thảo quốc tế được Bécnơ Magnusơ và Xtêphen Cunlenbécgơ tổ chức dưới một đầu đè tinh nghịch và mập mờ nước đôi: “Whither marxism?” nghĩa là “Chủ ngkĩa Mác đi tới đâu?” và cố nhiên có nghĩa ngầm là “chủ ngkĩa Mác đang tàn lụi dần chăng” (wither)?”…..

“Những bóng ma của Mác” một bản tuyên ngôn ckính t.r.ị, một công trình triết học với trình độ học thuật cao, mang tính tự biện và được lý giải dưới góc độ tiểu thuyết, cuốn sách khẳng định học thuyết, tư tưởng của Mác, và xác định cần phải trở về với Mác để ckống lại trật tự thế giới mới của thị trường tư bản chủ nghĩa.

zalo