Phật Giáo Và Xã Hội - Đại Sư Tinh Vân

60.000₫ 75.000₫
Trạng thái: Còn hàng

Tác giả: Đại Sư Tinh Vân

Hình thức: Bìa mềm, 13.5 x 20.5 cm, 286 trang

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, 2022

Phật Giáo Và Xã Hội - Đại Sư Tinh Vân

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Qụan Niệm Về Phước Và Thọ Của Phật Giáo

Quan Niệm Đạo Đức Trong Phật Giáo

Qụan Niệm Chính Trị Trong Phật Giáo

Qụan Niệm Về Trung Hiếu Của Phật Giáo

Qụan Niệm Về Nữ Giới Của Phật Giáo

Qụan Niệm Về Thời Gian Và Không Gian Của Phật Giáo

Liệu Pháp Của Phật Giáo Đối Với Bệnh Trạng Xã Hội

Liệu Pháp Của Phật Giáo Đối Với Bệnh Trạng Tâm Lý

Liệu Pháp Của Phật Giáo Đối Với Bệnh Trạng Phong Tục

Từ Thiên Đường Đến Địa Ngục

Từ Nhân Đạo Đến Phật Đạo.

zalo