Tâm Bệnh Học (Sách chuyên khảo) - Đặng Hoàng Minh

216.000₫ 240.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 200 sản phẩm

Tác giả: Đặng Hoàng Minh (chủ biên)

Hình thức bìa: bìa mềm

Số trang: 580 trang

Kích thước: 16x24 cm

Nhà Xuất Bản: NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023

Tâm Bệnh Học (Sách chuyên khảo) - Đặng Hoàng Minh

Tâm bệnh học hay tâm lý học bất thường là những cách gọi tên khác nhau của cùng một chuyên ngành nghiên cứu về những bất thường về tâm trí, các rối loạn tâm thần và các hành vi kém thích nghi ở con người.

Tâm bệnh học thường là học phần bắt buộc và nền tảng trong đào tạo bậc sau đại học chuyên ngành tâm lý học lâm sàng, tâm lý học tham vấn. Tâm bệnh học đại cương cũng có thể được học ở bậc cử nhân ngành tâm lý học. Từ khi chương trình thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên của Trường Đại học (ĐH) Giáo dục được ra đời năm 2009 trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu và đào tạo về sức khỏe tâm thần ở Việt Nam” giữa Trường Đại học Giáo dục và Đại học Vanderbilt, Hoa Kì, học phần Tâm bệnh học đã được đưa vào giảng dạy.

Đề cương học phần ban đầu được xây dựng bởi nhóm giảng viên của chương trình, gồm các giảng viên Việt Nam và Hoa Kì để đảm bảo các nội dung của học phần cập nhật với kiến thức, xu hướng phát triển tâm bệnh học trên thế giới, vừa đảm bảo phù hợp với bối cảnh văn hóa, giáo dục của Việt Nam. Nội dung của học phần được các giảng viên phụ trách cập nhật hàng năm. Sau 11 năm giảng dạy, chúng tôi đã tích lũy kinh nghiệm và tư liệu giảng dạy học phần này để biên soạn thành cuốn Tâm bệnh học.

Sách Tâm Bệnh Học (Sách chuyên khảo) của tác giả Đặng Hoàng Minh

zalo