Theo Dòng Lịch Sử - Những Tìm Tòi Và Suy Ngẫm

150.000₫ 190.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 110 sản phẩm

Tác giả: PGS. TS Trương Minh Dục

Hình thức: Bìa mềm

Nhà Xuất Bản: Nhà Xuất Bản Thông Tin Và Truyền Thông

Theo Dòng Lịch Sử - Những Tìm Tòi Và Suy Ngẫm

Lịch sử nhân loại phát triển luôn theo quy luật khách quan, nhưng lại in đậm dấu ấn của nhận thức và hành động chủ quan của con người, vì vậy, lịch sử phát triển của mỗi dân tộc thể hiện rất phong phú và đa dạng. Lịch sử chỉ xảy ra một lần, nhưng viết và nghiên cứu phải qua nhiều lần, không chỉ thế hệ này mà qua các thế hệ khác, thời gian càng lùi xa thì bức tranh lịch sử được dựng lại chân thực hơn, khách quan hơn. Thế hệ sau luôn luôn mong muốn tiếp nhận những công trình lịch sử phản ánh chân thực, đầy đủ về quá khứ, để từ đó rút ra những bài học cho hiện tại. Việc nghiên cứu lịch sử, từ đó rút ra tính quy luật, bài học lịch sử không những góp phần nâng cao niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần định hướng sự phát triển đất nước trong hiện tại cũng như tương lai.
Lịch sử phát triển của Việt Nam là lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước. Quy luật đó trong giai đoạn từ sau năm 1858 khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, tiếp theo năm 1884, triều đình nhà Nguyễn ký hiệp ước đầu hàng, đến hiện nay được thể hiện qua việc tìm con đường mới để cứu nước, giành độc lập dân tộc, cũng có nghĩa là lựa chọn con đường đổi mới phát triển đất nước.
Cuốn sách Theo dòng lịch sử - những tìm tòi và suy ngẫm của PGS,TS. Trương Minh Dục được chọn lọc kết quả nghiên cứu các sự kiện tiêu biểu của lịch sử Việt Nam cận hiện đại, mở đầu là sự kiện người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, sau này là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh ra đi tìm con đường cứu nước, giành độc lập, dân chủ, tự do cho dân tộc đầu thế kỷ XX, tiếp đến là quá trình chuẩn bị tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chí Minh đối với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam: Cách mạng Tháng Tám giành được độc lập, tự do (1945); tiến hành hai cuộc chiến tranh giải phóng 30 năm, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc (1946-1975); tiến hành xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 45 năm (1975-2020).
Với lối viết mạch lạc, khúc chiết, dễ hiểu, trên cơ sở tham khảo những nguồn tài liệu chính thống đáng tin cậy, tác giả đã tìm tòi, phân tích, bình luận những vấn đề của lịch sử dân tộc một cách khoa học, logic và giàu sức thuyết phục.
Nội dung cuốn sách phù hợp cho những người nghiên cứu lịch sử, sinh viên các khoa lịch sử, triết học, văn hóa nói riêng và đông đảo bạn đọc yêu thích lĩnh vực khoa học xã hội nói chung.

  Sách Khai Phóng Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

zalo