Tín Ngưỡng Thờ Cúng Hùng Vương Ở Việt Nam - GS. TS. Tạ Ngọc Tấn, PGS. TS Vũ Trọng Lâm

102.000₫ 113.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Tác giả: Tạ Ngọc Tấn, Vũ Trọng Lâm

Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm

Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Ngày xuất bản: Năm 2024

Tín Ngưỡng Thờ Cúng Hùng Vương Ở Việt Nam - GS. TS. Tạ Ngọc Tấn, PGS. TS Vũ Trọng Lâm

Xuyên suốt dòng chảy của lịch sử dân tộc, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương giữ vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Chính vì những giá trị đó, ngày 6-12-2012, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Cuốn sách “Tín Ngưỡng Thờ Cúng Hùng Vương Ở Việt Nam” gồm hai phần: “Lịch sử và ý nghĩa của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”; “Bảo tồn và phát huy giá trị của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương hiện nay”.

Cuốn sách nhằm góp phần truyền bá Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tới bạn bè quốc tế; đánh giá rõ thêm các di tích Đền thờ Vua Hùng trên phạm vi cả nước để có kế hoạch trùng tu, tôn tạo nơi thờ tự cho trang nghiêm và xứng tầm; sưu tầm, chuẩn hóa điển tích, trình tự nghi lễ thờ cúng Hùng Vương để tạo sự thống nhất trong cả nước; xây dựng các giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của nhân loại với trường hợp Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ.

Nội dung các bài viết trong mỗi phần đi sâu trình bày, phân tích, nhận định và đánh giá về nguồn gốc lịch sử, ý nghĩa, giá trị văn hóa của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương từ nhiều góc độ, cũng như việc khai thác, phát huy các giá trị của loại hình tín ngưỡng này ở trong và ngoài nước hiện nay. Mỗi bài viết đều thể hiện sự tâm huyết, thành kính của các tác giả đối với Quốc tổ, Quốc lễ của dân tộc.

Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà nghiên cứu, các chuyên gia hoặc độc giả muốn tìm hiểu về Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam với những giá trị đặc sắc, thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Sách Tín Ngưỡng Thờ Cúng Hùng Vương Ở Việt Nam - GS. TS. Tạ Ngọc Tấn, PGS. TS Vũ Trọng Lâm

zalo