Tiểu Vùng Văn Hoá Xứ Huế - Hà Nguyễn

66.300₫ 78.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 79 sản phẩm

Tác giả: Hà Nguyễn

Hình thức: bìa mềm, 14x20 (cm), 252 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Thông Tin và Truyền Thông, 2023

Tiểu Vùng Văn Hoá Xứ Huế - Hà Nguyễn

Văn hóa Huế là một điển hình tiêu biểu của văn hóa Việt Nam truyền thống. Văn hóa Huế cũng gần như duy nhất ở Việt Nam còn bảo tồn được tính cách cung đình, quý tộc. Cùng với sự vận động và phát triển không ngừng của xã hội, tiểu vùng văn hóa Huế đã, đang và sẽ ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí đặc thù trong nền văn hóa dân tộc và văn hóa thời đại.

zalo