Tinh Thần Nhập Thế Của Phật Giáo Việt Nam (1945 - 1975) - Nhiều Tác Giả, Trạch Quế Vinh

84.000₫ 105.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 80 sản phẩm

Tác giả: Nhiều Tác Giả, Trạch Quế Vinh

Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 320 trang

Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2023

Tinh Thần Nhập Thế Của Phật Giáo Việt Nam (1945 - 1975) - Nhiều Tác Giả, Trạch Quế Vinh

Gốc rễ sự đồng hành cùng dân tộc xuyên suốt hai thiên niên kỷ của Phật giáo Việt Nam, không gì khác hơn là tinh thần nhập thế. Có thể khẳng định đây là một nét đặc sắc của phật giáo nước ta. Nét đặc sắc ấy được trình bày trong cuốn sách Tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam (1945-1975).

Nét nổi bật của cuốn sách là nguồn tài liệu phong phú từ nhiều phía, cả trong và ngoài nước, trong đó có nhiều tài liệu quý được lưu trữ tại các trung tâm lưu trữ quốc gia, các tự viện, trong thư việ Đại học Harvard – Mỹ cùng với việc phỏng vấn nhân chứng; qua đó các tác giả đã trình bày, phân tích đầy đủ và rõ nét tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam trong suốt 2.000 năm, đặc biệt là giai đoạn 1945-1975, với những biểu hiện, tính chất, đặc điểm và ý nghĩa lịch sử cụ thể.

zalo