Từ Điển Thiên Văn Học và Vật Lý Hiện Đại (trong bộ 5 cuốn bức tranh vũ trụ) - Đặng Vũ Tuấn Sơn

212.000₫ 265.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 50 sản phẩm

Tác giả: Đặng Vũ Tuấn Sơn

Hình thức: Bìa mềm, 16x14cm, 440 trang

Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên, 2023

zalo