Võ Văn Kiệt - Một Nhân Cách Lớn, Nhà Lãnh Đạo Tài Năng Suốt Đời Vì Nước Vì Dân (Hồi Ký) - Nhiều tác giả

309.400₫ 364.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 50 sản phẩm

Tác giả: nhiều tác giả

Hình thức: bìa mềm, 24cm x 16cm, 844 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023

Võ Văn Kiệt - Một Nhân Cách Lớn, Nhà Lãnh Đạo Tài Năng Suốt Đời Vì Nước Vì Dân (Hồi Ký) - Nhiều tác giả

Cuốn hồi ký Võ Văn Kiệt – Một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo tài năng suốt đời vì nước vì dân đã tái hiện sinh động về cuộc đời, con người, sự nghiệp Võ Văn Kiệt, khẳng định nhân cách, tài năng, phẩm chất và tâm huyết của một nhà lãnh đạo đã để lại nhiều dấu ấn khó phai mờ thông qua một số bài viết của các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, những người cộng sự, văn nghệ sĩ, trí thức đã từng cùng sống và làm việc với Thủ tướng Võ Văn Kiệt cùng nhiều bức ảnh tư liệu quý. Nội dung các bài viết rất phong phú, sắp xếp thành các cụm chủ đề: cụm bài của các đồng chí lãnh đạo Đảng – Nhà nước; cụm bài về thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; cụm bài khi đồng chí lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; cụm bài khi đồng chí làm Thủ tướng Chính phủ; cụm bài về văn hoá, lịch sử dân tộc của trí thức, văn nghệ sĩ; cụm bài của quê hương và gia đình.

zalo