Vũ Khí Vô Hình - Các Hình Thái Chiến Tranh Trong Kỷ Nguyên Mới - Mark Galeotti

184.800₫ 231.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Tác giả: Mark Galeotti

Hình thức: bìa mềm, 14,5x20,5cm, 288 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2022


 

Vũ Khí Vô Hình - Các Hình Thái Chiến Tranh Trong Kỷ Nguyên Mới - Mark Galeotti

zalo