A History Of VietNam In Pictures - Lý Thánh Tông And Đại Việt (Hardcover)

148.000₫ 185.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 0 sản phẩm

Tác giả: Edited by Trần Bạch Đằng; Text by Phan An; Pictures by Nguyễn Trung Tín; Coloured by Nguyễn Thùy Linh; Translated by Mai Barry and Patrick Barry

Hình thức bìa: Hardcover

Số trang: 80

Kích thước: 19 x 24 cm

Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2023
 

A History Of VietNam In Pictures - Lý Thánh Tông And Đại Việt (Hardcover)

zalo