(Bìa Mềm) Dịch Lý - Khai Phá Hệ Thống Triết Lý Kinh Dịch (Tập II) - Bát Quái Và Quẻ Dịch - Nguyễn Hải Châu - TS. Dương Ngọc Dũng 

360.000₫ 450.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 200 sản phẩm

Tác giả: Nguyễn Hải Châu, TS. Dương Ngọc Dũng giới thiệu

Hình thức: Bìa cứng, 19 x 27cm, 808 trang

Nhà xuất bản: NXB Khoa Học Xã Hội

Ngày xuất bản: Tháng 6 năm 2024

zalo