Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành

142.200₫ 158.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Hình thức bìa: Bìa mềm

Ngày xuất bản:Tháng 5 năm 2023

Số trang: 526 trang

Khổ sách: 16×24 cm

Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành

Bộ luật Dân sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm. Để triển khai thi hành Bộ luật Dân sự năm 2015, Chính phủ đã ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó có các nghị định: Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đăng ký biện pháp bảo đảm; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Cuốn sách là tài liệu quý, cung cấp cho độc giả những quy định pháp luật về dân sự hiện hành và phục vụ tìm hiểu, thực thi có hiệu quả pháp luật dân sự.

Sách Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Và Các Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành của tác giả Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

zalo