Chỉ Thay Đổi Một Điều - Dan Rothstein, Luz Santana

104.000₫ 130.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 99 sản phẩm

Tác giả: Dan Rothstein, Luz Santana

Dịch giả: Hoàng Anh Đức

Hình thức: bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm

Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2023

Chỉ Thay Đổi Một Điều - Dan Rothstein, Luz Santana

Hướng dẫn học sinh cách đặt những câu hỏi của chính mình

Một cuốn sách rất QUAN TRỌNG dành cho trước hết là sinh viên, phụ huynh và những người làm giáo dục, về việc kích thích học sinh chủ động tư duy và đặt ra câu hỏi đúng. Nếu biết đặt đúng câu hỏi, xem như bạn đã gần chạm tới câu trả lời. Nói như nhà vật lý học Niels Bohr: "Chuyên gia là người sai càng nhiều càng tốt trong một lĩnh vực, cho đến khi không còn có thể phạm thêm lỗi nào nữa." Cách đặt câu hỏi cũng là cách hướng dẫn người học đến tìm câu trả lời, trong việc học tại trường và học tập suốt đời. Tựa gốc "Make just one change - Teach students to ask their own questions".

zalo