Chủ Nghĩa Dân Tuý Trong Đời Sống Chính Trị Thế Giới Và Gợi Ý Tham Khảo Đối Với Việt Nam - TS. Phùng Chí Kiên - Nguyễn Văn Nhu

108.000₫ 127.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 46 sản phẩm

Tác giả: TS. Phùng Chí Kiên - Nguyễn Văn Nhu

Hình thức: bìa mềm,  20.5cm x 14.5cm, 280 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023

Chủ Nghĩa Dân Tuý Trong Đời Sống Chính Trị Thế Giới Và Gợi Ý Tham Khảo Đối Với Việt Nam - TS. Phùng Chí Kiên - Nguyễn Văn Nhu

Cuốn sách khái quát cơ bản về chủ nghĩa dân túy cũng như những biểu hiện cụ thể của nó ở một số nền chính trị tiêu biểu trên thế giới, từ đó nhận diện, đánh giá và đưa ra gợi ý tham khảo cho việc ứng xử với chủ nghĩa dân túy ở Việt Nam.

Sách Chủ Nghĩa Dân Tuý Trong Đời Sống Chính Trị Thế Giới Và Gợi Ý Tham Khảo Đối Với Việt Nam - TS. Phùng Chí Kiên - Nguyễn Văn Nhu

zalo