Tất cả sản phẩm

- 20%
Sách Hùng Biện Như Một Chuyên Gia - TS Laura Sicola

Hùng Biện Như Một Chuyên Gia - TS Laura Sicola

Chỉ còn 150 sản phẩm
135.200₫
169.000₫
- 20%
Kỹ Năng Lắng Nghe Trong Giao Tiếp - Hiraki Noriko

Kỹ Năng Lắng Nghe Trong Giao Tiếp - Hiraki Noriko

Chỉ còn 150 sản phẩm
79.200₫
99.000₫
- 20%
Giao Tiếp Khiêm Nhường - Thu Phục Nhân Tâm - Edgar H. Schein , Peter A. Schein
- 20%
Kết Nối - Carole Robin, David Bradford

Kết Nối - Carole Robin, David Bradford

Còn hàng
176.000₫
220.000₫
- 20%
Dọn Đường Tâm Lý, Thuyết Phục Chắc Thắng - Robert Cialdini
- 20%
Viết Truyền Cảm Nói Thông Suốt - Charlie Corbett

Viết Truyền Cảm Nói Thông Suốt - Charlie Corbett

Chỉ còn 0 sản phẩm
79.200₫
99.000₫
- 20%
Lập Luận Sắc Bén Tranh Luận Thành Công - Madsen Pirie

Lập Luận Sắc Bén Tranh Luận Thành Công - Madsen Pirie

Chỉ còn 0 sản phẩm
119.200₫
149.000₫
- 20%
Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện - Kanagawa Akinori

Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện - Kanagawa Akinori

Chỉ còn 0 sản phẩm
111.200₫
139.000₫
- 20%
Khám Phá Tâm Lý Học Giao Tiếp - Ian Tuhovsky
- 20%
Thuật Lãnh Đạo Của Các Danh Nhân - Warren Bennis
- 20%
10 Bước Thực Hành - Trở Thành Nhà Đào Tạo Tài Ba - Elaine Biech
- 20%
Kỹ Năng Mềm Cho Người Đi Làm - Ngôn Ngữ Cơ Thể Thông Minh - Max A. Eggert
- 20%
Bí Quyết Thuyết Trình Bất Bại - Tj Walker

Bí Quyết Thuyết Trình Bất Bại - Tj Walker

Còn hàng
158.400₫
198.000₫
- 20%
Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện Của Người Nhật - Kanagawa Akinori
- 20%
Thuật Hùng Biện - Speak To Win - Brian Tracy

Thuật Hùng Biện - Speak To Win - Brian Tracy

Còn hàng
103.200₫
129.000₫
- 20%
Trình Bày Thuyết Phục, Kế Hoạch Rõ Ràng, Kết Quả Thực Tế - Hiroyuki Sakuragi
- 20%
HBR - Cẩm Nang Lãnh Đạo (Bìa Cứng) - Ron Ashkenas, Brook Manville

HBR - Cẩm Nang Lãnh Đạo (Bìa Cứng) - Ron Ashkenas, Brook Manville

Chỉ còn 0 sản phẩm
183.200₫
229.000₫
- 20%
Thao Túng Tâm Lý Trong Giao Tiếp - Dr. Hiro

Thao Túng Tâm Lý Trong Giao Tiếp - Dr. Hiro

Chỉ còn 0 sản phẩm
135.200₫
169.000₫
- 20%
Thảo Mai Chi Thuật - Tatsunari Iota

Thảo Mai Chi Thuật - Tatsunari Iota

Còn hàng
87.200₫
109.000₫
- 20%
Đắc Nhân Tâm Cho Nhà Quản Lý - Tái Bản 2022 - Craig Nathanson
- 20%
Lãnh Đạo Bằng Sức Ảnh Hưởng - Simon Tyler

Lãnh Đạo Bằng Sức Ảnh Hưởng - Simon Tyler

Chỉ còn 0 sản phẩm
64.000₫
80.000₫
- 20%
Giao Tiếp EQ Cao - Trần Kiến Vĩ

Giao Tiếp EQ Cao - Trần Kiến Vĩ

Chỉ còn 0 sản phẩm
84.000₫
105.000₫
- 20%
Kỹ Năng Thuyết Phục Trong Giao Tiếp - Kaoru Tachibana

Kỹ Năng Thuyết Phục Trong Giao Tiếp - Kaoru Tachibana

Chỉ còn 0 sản phẩm
119.200₫
149.000₫
zalo