Combo Sách Cuốn Chuyển Đổi Số thế Nào? - Cẩm nang chuyển đổi số - Hồ Tú Và nguyễn Nhật quang (2 cuốn)

243.000₫ 270.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Tác giả: Hồ Tú Và nguyễn Nhật quang

Hình thức: Bìa mềm, 287 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Thông Tin và Truyền Thông, 2022

Combo Sách  Cuốn Chuyển Đổi Số thế Nào? - Cẩm nang chuyển đổi số  - Hồ Tú Và nguyễn Nhật quang (2 cuốn)

Chuyển đổi số đang diễn ra ở các quốc gia với mức dộ khác nhau. Ở nước ta chương trình chuyển đổi số đang nhanh chóng lan rộng trên cả nước , nhiều doanh nghiệp đang tích cực và thực hiện chuyển đổi số. Hầu hết các tỉnh thành và bộ nghành đã công bố đề án chuyển đổi số. Cuốn sách gồm có các chương

Chương 1 : cơ bản về chuyển đổi số

chương 2: phương pháp luận ST-235 của chuyển đổi số

chương 3 : chuyển đổi số quốc gia

chương 4 : chuyển đổi số các lĩnh vực kinh tế xã hội

chương 5 : chuyển đổi số địa phương

chương 6 : chuyển đổi số doanh nghiệp

zalo