Combo Sách Minh Triết Phương Đông: Lý Tài - Cầu Học - Tu Thân (Bộ 3 Cuốn) 

436.000₫ 558.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 300 sản phẩm

Tác giả: Dương Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh

Hình thức: Bìa mềm,1756 trang

Nhà xuất Bản: NXB Văn Học, 2022

Combo Sách Minh Triết Phương Đông: Lý Tài - Cầu Học - Tu Thân (Bộ 3 Cuốn) 

Bộ ba Thánh Hiền Thư có ba ấn phẩm : Lý Tài - Cầu Học - Tu Thân. Nhan đề của ba ấn phẩm đã lần lượt nói lên những lĩnh vực quan trọng nhất trong đời sống con người. Nội dung và các chương mục nói về những chủ đề nhất định.

Với Lý Tài, đó là những tư tưởng đặt trọng tâm về câu chuyện quản lý, đối xử với những thiết chế nền tảng trong xã hội, đi từ cấp độ cơ bản nhất cho đến cái quy mô lớn hơn. Cấp độ cơ bản nhất ở đây chính là gia đình, dòng tộc và các thành viên của nó, gắn liền với danh từ Tề gia cho đến những vấn đề trọng đại hơn, vượt ra khỏi quy mô gia đình, liên quan đến toàn bộ xã hội, tức là tất cả các con người trong xã hội, gắn liền với vai trò của người cầm quyền, nói tóm gọn bằng từ Trị Quốc.

Với Cầu Học, đó là những tư tưởng đặt trọng tâm vào câu chuyện đối đãi với những con người và sự việc trong xã hội như thế nào, đặt ra những nguyên tắc làm châm ngôn, điểm xuất phát, vận dụng chúng vào thực tế xã hội, gọi là Xử Thế. Cầu Học còn có một nội dung, như nhan đề đã cho thấy phần nào, cũng chính là Cầu học, hàm ý những con người trong xã hội phải hết sức đề cao, quan tâm đến việc giáo dục bản thân mình, học hỏi các nguyên tắc trong xã hội, và các kỹ năng trong cuộc sống, đồng thời đánh giá cao vai trò của người thầy, những con người làm sự nghiệp giáo dục.

Với Tu Thân, nội dung quan trọng của nó chính là cái bên trong của con người, liên quan đến việc tu dưỡng đạo đức, và xác lập tâm thế bên trong của con người khi tiến hành đối đãi với những người và những sự việc trong xã hội.

Combo Sách Minh Triết Phương Đông: Lý Tài - Cầu Học - Tu Thân (Bộ 3 Cuốn) - Dương Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh

 

zalo