Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị Năm 1966 Và Việc Thực Thi Các Khuyến Nghị Của Uỷ Ban Nhân Quyền Tại Việt Nam

242.250₫ 285.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 50 sản phẩm

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Chủ biên)

Hình thức: bìa mềm

Kích thước: 24cm x 16cm

Số thang: 452 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023

Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị Năm 1966 Và Việc Thực Thi Các Khuyến Nghị Của Uỷ Ban Nhân Quyền Tại Việt Nam - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Chủ biên)

Nội dung cuốn sách cung cấp những kiến thức chuyên sâu về mặt lý luận, pháp lý và thực tiễn trong quá trình thực thi các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu thực thi các khuyến nghị đó tại Việt Nam

Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị Năm 1966 Và Việc Thực Thi Các Khuyến Nghị Của Uỷ Ban Nhân Quyền Tại Việt Nam - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Chủ biên)

zalo