Cuộc chiến dài hơi – Đại chiến lược của Trung Quốc nhằm thay đổi trật tự của Mỹ (Sách tham khảo) - Rush Doshi

373.600₫ 467.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Tác giả: Rush Doshi

Hình thức: bìa mềm, 848 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023

Sách Cuộc chiến dài hơi – Đại chiến lược của Trung Quốc nhằm thay đổi trật tự của Mỹ (Sách tham khảo) - Rush Doshi

Nội dung cuốn sách có giá trị tham khảo lớn, đồng thời cũng có một số quan điểm, kết luận khác với quan điểm chính thống của Việt Nam, cần được tiếp tục trao đổi, nghiên cứu.

zalo