Dân Gian Triết - Nghiên Cứu Văn Xuôi Trần Bảo Định - Võ Quốc Việt

79.200₫ 99.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 80 sản phẩm

Tác giả: Võ Quốc Việt

Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20 cm, 248 trang

Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2023

Dân Gian Triết - Nghiên Cứu Văn Xuôi Trần Bảo Định - Võ Quốc Việt

Dẫu trình bày tiến trình thực hiện sử tính của nhân vật nào đi nữa thì cuối cùng, Trần Bảo Định đều cho thấy sử nghiệp Nam bộ: Mở cõi, bảo vệ đất nước và hồn cốt dân tộc. Cõi nhân sinh Nam bộ vẫn tràn đầy nhựa sống bởi niềm tin tưởng bền bỉ theo thời gian. Tin tưởng vào những giá trị nhân bản tốt đẹp của con người, hơn hết, tin tưởng vào bản sắc văn hóa dân tộc không gì lay chuyển được.

(Trích nội dung sách)

[...]

Người và trùn đất bình nguyên Cửu Long, đến nay vẫn chan hòa vun xới quê hương, gìn giữ mã di truyền văn hóa dân tộc, tô thắm tình người nghĩa đất bằng lối sống đạo đức giản dị chân phương. (...) Biểu tượng trùn đất trong hệ thống minh triết Việt vừa thực thể vừa nguyên lý/nguyên tượng vận hành văn hóa Việt phương Nam. Căn tính Hòa - Hóa vẹn nguyên sức sống tộc Việt, chắc mẩm bền bỉ theo thời gian.

(Trích nội dung sách)

zalo