Đào Tạo Nhân Cách - Yoojin Choi, Jae Hyeok Jang

187.200₫ 234.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 200 sản phẩm

Tác giả: Yoojin Choi, Jae Hyeok Jang

Dịch giả: Nghiêm Thị Thu Hương

Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 186 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Dân Trí, 2023

Đào Tạo Nhân Cách - Yoojin Choi, Jae Hyeok Jang

"Đào Tạo Nhân Cách" (The Character Training Institute) là một cuốn sách kinh doanh và tự giúp của tác giả Yoojin ChoiJae Hyeok Jang. Cuốn sách tập trung vào việc phát triển nhân cách và kỹ năng quản lý bản thân để đạt được thành công trong cuộc sống.

Tác giả đưa ra một phương pháp đào tạo độc đáo, kết hợp giữa những giá trị cốt lõi của người Hàn Quốc và các kỹ năng quản lý hiện đại. Cuốn sách giúp độc giả hiểu rõ hơn về những giá trị cốt lõi của người Hàn Quốc, bao gồm sự kính trọng, tôn trọng, sự cần cù và trách nhiệm. Từ đó, tác giả đưa ra những bài học và kỹ năng cụ thể để giúp độc giả phát triển nhân cách và kỹ năng quản lý bản thân.

Cuốn sách cũng đưa ra những câu chuyện và ví dụ thực tế để giúp độc giả hiểu rõ hơn về cách áp dụng những giá trị và kỹ năng này vào cuộc sống hàng ngày. Từ việc xây dựng một tầm nhìn rõ ràng, đến cách quản lý thời gian và tạo ra một môi trường làm việc tích cực, cuốn sách "Đào Tạo Nhân Cách" là một nguồn tài liệu hữu ích cho những người muốn phát triển bản thân và đạt được thành công trong cuộc sống.

Sách Đào Tạo Nhân Cách - Yoojin Choi, Jae Hyeok Jang

zalo