Di Sản Đặc Thù Của Việt Nam - Kinh Đô Huế - PGS. TS. Đỗ Bang

130.900₫ 154.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 150 sản phẩm

Tác giả: PGS. TS. Đỗ Bang

Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 308 trang

Nhà xuất bản: NXB Hà Nội, 2023

 

Di Sản Đặc Thù Của Việt Nam - Kinh Đô Huế - PGS. TS. Đỗ Bang

Sách là những thảo luận, bài nghiên cứu khoa học với đề tài Kinh Đô Huế thế kỷ XIX nhằm tìm ra nét giá trị đặc trưng của Kinh đô Huế cùng di sản của nó: lịch sử, kiến trúc, văn hóa, văn học, nghệ thuật,…, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa Huế trong bối cảnh hội nhập thế giới hiện nay.

Sách Di Sản Đặc Thù Của Việt Nam - Kinh Đô Huế - PGS. TS. Đỗ Bang

zalo