Định vị các ngành công nghiệp văn hóa trong phát triển bền vững ở Việt Nam

193.000₫ 215.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 0 sản phẩm

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương

Hình thức: Bìa mềm, 16x24 cm, 427 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023

Định vị các ngành công nghiệp văn hóa trong phát triển bền vững ở Việt Nam

Cuốn sách Định vị các ngành công nghiệp văn hóa trong phát triển bền vững ở Việt Nam do Nguyễn Thị Thu Phương chủ biên cùng nhóm nghiên cứu thực hiện là kết quả của hành trình kết nối những nỗ lực tiếp cận, phân tích, đánh giá, nhận diện, để tìm ra những giải pháp có khả năng mang đến ngành công nghiệp văn hóa nước nhà.

Với 4 phần 6 chương cuốn sách tập chung chủ yếu nghiên cứu ứng dụng lý thuyết , cập nhật các khung đánh giá vào việc nhận diện sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong phát triển bền vững từ góc độ thể chế. Mặc dù thiếu hệ thống dữ liệu và số liệu phân tách của 12 ngành là một khó khăn trong việc nhận diện rõ nét, đầy đủ bức tranh toàn cảnh về công nghiệp văn hóa Việt Nam trong phát triển bền vững nhưng tác giả đã cố gắng phác thảo được những giải pháp căn cốt tạo nên các bước đột phát cho các ngành công nghiệp văn hóa nước nhà. Đây cũng là một điểm mới, sáng tạo so với các công trình đã công bố trước đây.

zalo