Giáo trình công pháp quốc tế (cuốn 2)

89.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 97 sản phẩm

Tác giả: Đại học Luật TP. HCM

Số trang: 494 trang 305

 NXB: Nhà xuất bản Hồng Đức

 Giáo trình công pháp quốc tế (cuốn 2)

Cuốn sách gồm 7 chương ( nối tiếp quyển 1):

Chương VIII: Luật về các tổ chức quốc tế liên chính phủ

Chương IX: Luật quốc tế về quyền con người

Chương X: Luật hình sự quốc tế

Chương XI: Luật môi trường quốc tế

Chương XII: Luật kinh tế quốc tế

Chương XIII: Giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế

Chương XVI: Trách nhiệm pháp lý quốc tế

Sách Giáo trình công pháp quốc tế (cuốn 2)

zalo