Giáo Trình Dẫn Nhập Thần Học - Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J

67.500₫ 75.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 80 sản phẩm

Tác giả: Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J

Hình thức: bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 184 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Tôn Giáo, 2023

Giáo Trình Dẫn Nhập Thần Học - Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J

Sau hơn 10 năm giảng dạy môn dẫn nhập thần học tại các học viện, chủng viện và trung tâm thần học khác nhau, chúng tôi xin ra mắt quý độc giả cuốn giáo trình Dẫn Nhập Thần Học, như một gợi ý cho việc chúng ta nên bắt đầu hành trình thần học như thế nào. Cuốn giáo trình này không hoàn toàn giống với các cuốn Introduction to Theology được soạn bởi các tác giả Âu Mỹ, vì nó trình bày những điều mà chúng tôi nhận thấy người học ở Việt Nam muốn biết và cần biết. Nội dung cuốn sách bàn về những điều đặc thù chuyên môn của thần học, cung cấp cho học viên một cái nhìn bao quát về bản chất, phương pháp và mục đích của thần học, cũng như về các vấn đề lớn trong thần học, nội dung chương trình và các trường phái thần học.
Ngoài mục tiêu đáp ứng nhu cầu học thuật, chúng tôi sẽ cố gắng giải thích các khái niệm cũng như luận đề thần học cách thực tế, tường tận và dễ hiểu hết sức có thể, phù hợp với nhu cầu của những người mới làm quen với thần học. Hơn nữa, chúng tôi còn mong muốn và gợi ý học viên liên hệ những luận đề thần học với kinh nghiệm của chính họ trong bối cảnh hiện tại của họ. Chúng tôi chia nội dung của cuốn sách thành các bài (thay vì các chương) để nó có hình thức của một giáo trình hơn là một tài liệu nghiên cứu thuần tuý học thuật. Như vậy, ngoài việc hướng đến các chủng sinh, tu sĩ đang theo chương trình thần học căn bản như là một phần bắt buộc trong chương trình huấn luyện của họ, cuốn sách còn có thể hữu ích cho quý vị giáo dân tự phát quan tâm đến thần học.

zalo