Giáo Trình Kế Toán Tài Chính 1 - TS. Nguyễn Văn Hậu

148.750₫ 175.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 50 sản phẩm

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hậu

Hình thức: bìa mềm, 16x24 (cm), 400 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Thông tin và Truyền thông, 2023

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính 1 - TS. Nguyễn Văn Hậu

Nội dung của giáo trình gồm 5 chương

Chương 1 - Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp

Chương 2 - Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và ứng trước

Chương 3 - Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

Chương 4 - Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Chương 5 - Kế toán tài sản cố định 

zalo