Giáo Trình Marketing Dịch Vụ 

162.000₫ 180.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 200 sản phẩm

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

Hình thức bìa: Bìa mềm

Kích thước: 16x24 cm

Số trang: 400 trang

Nhà xuất bản: NXB Thông tin và Truyền thông

Năm phát hành: Năm 2023

Giáo Trình Marketing Dịch Vụ - TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

Nội dung giáo trình gồm 9 chương
Chương 1 - Tổng quan về kinh doanh dịch vụ và marketing dịch vụ
Chương 2 - Hành vi khách hàng
Chương 3 - Các quyết định về dịch vụ
Chương 4 - Định giá dịch vụ
Chương 5 - Phân phối dịch vụ
Chương 6 - Truyền thông marketing dịch vụ
Chương 7 - Quản trị quá trình cung cấp dịch vụ
Chương 8 - Quản trị con người trong kinh doanh dịch vụ  
Chương 9 - Quản trị môi trường cung cấp dịch vụ

Sách Giáo Trình Marketing Dịch Vụ của tác giả TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

zalo