Giáo Trình Marketing Du Lịch

213.000₫ 250.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 193 sản phẩm

Tác giả: GS.TS Hà Nam Khánh Giao

Hình thức bìa: Bìa mềm

Kích thước: 16x24 cm

Số trang: 540 trang

Ngày phát hành: Năm 2023

Nhà xuất bản: NXB Thông tin và Truyền thông

Giáo Trình Marketing Du Lịch - GS.TS Hà Nam Khánh Giao

Marketing du lịch hiện là môn học được giảng dạy trong hầu hết các trường có liên quan đến ngành du lịch, nhằm củng cố những kiến thức cơ bản về marketing cho sinh viên, đồng thời truyền bá những ứng dụng marketing cụ thể trong ngành du lịch.

Sách Giáo Trình Marketing Du Lịch của tác giả GS.TS Hà Nam Khánh Giao

zalo