Hành vi người tiêu dùng - TS Nguyễn Thị Hoàng Yến

108.000₫ 135.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm
  • Nhà xuất bản: NXB Thông tin và Truyền thông
  • Tác giả: TS Nguyễn Thị Hoàng Yến
  • Kích thước: 16x24 (cm)
  • Loại bìa: Bìa mềm
  • Số trang: 160

Hành vi người tiêu dùng - TS Nguyễn Thị Hoàng Yến

Cuốn sách cung cấp kiến thức cơ bản nhất về hành vi người tiêu dùng và những chỉ dẫn về vận dụng những hiểu biết này trong các quyết định marketing của doanh nghiệp cho những người làm marketing, đặc biệt những người mới bắt đầu vào nghề305
Chương 1 - Những vấn đề chung về người tiêu dùng và hành vi người tiêu dùng
Chương 2 - Khái niệm trọng tâm, mô hình và quyết định mua của người tiêu dùng
Chương 3 - Các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi người tiêu dùng
Chương 4 - Hành vi người tiêu dùng trong môi trường số
Chương 5 - Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng

zalo