Hiếm Muộn Và Những Tổn Thương Tâm Lý - Trương Quang Lâm

252.000₫ 280.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 3 sản phẩm

Tác giả: Trương Quang Lâm (chủ biên)

Hình thức: Bìa mềm

Nhà Xuất Bản: NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Hiếm Muộn Và Những Tổn Thương Tâm Lý - Trương Quang Lâm

Cuốn sách bao gồm:

Chương 1: Những vấn đề chung về tâm lý của người hiếm muộn

Chương 2: Giới thiệu về nghiên cứu tổn thương tâm lý của người hiếm muộn ở Việt nam

Chương 3: Tổn thương tâm lý của người hiếm muộn ở Việt Nam

Chương 4: Ứng phó với tình trạng hếm muộn

Chương 5: Hỗ trợ xã hội cho nguời hiếm muộn

Chương 6: Hỗ trợ tâm lý cho người hiếm muộn

Sách Hiếm Muộn Và Những Tổn Thương Tâm Lý - Trương Quang Lâm

 

 

zalo