Học Cách Học - Bàn Về Kỹ Năng Tư Duy Cho Sinh Viên Đại Học - Kiều Hiếu

64.000₫ 80.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 79 sản phẩm

Tác giả: Kiều Hiếu

Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 160 trang

Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2023

Học Cách Học - Bàn Về Kỹ Năng Tư Duy Cho Sinh Viên Đại Học - Kiều Hiếu

Học Cách Học - Bàn Về Kỹ Năng Tư Duy Cho Sinh Viên Đại Học sẽ đưa ra một cách nhìn, cách học và cách suy ngẫm khi tương tác với kiến thức. Mục đích này gắn với triết lý đi đường của việc học. Khi học, giống như đi trên một con đường -- mỗi trang sách, mỗi sự hiểu biết và mỗi trải nghiệm mới sẽ khiến cây cối thay đổi, nhà cửa xuất hiện, chim hót, mây bay...

Học và khám phá -- chính là vẽ thêm miền đất mới trên bản đồ tư duy và sẵn sàng cho những bất ngờ mới mẻ ở phía trước.

Mục lục sách Học Cách Học - Bàn Về Kỹ Năng Tư Duy Cho Sinh Viên Đại Học

 • Lời mở đầu

 • Học Cách Học sẽ giúp ích gì?

 • Chương 1 – Suy Nghĩ

  • Suy nghĩ thỏ và rùa

  • Những gì đã biết và các câu hỏi

  • Những gì đã biết và thiên lệch trong suy nghĩ

  • Tây Du Ký và suy nghĩ

 • Chương 2 — Đọc

  • Đọc văn bản mềm

  • Đọc văn bản cứng

  • Cách đọc: TCLK - Tôi-Cho-Là-Không

  • Phụ lục chương 2 (Đọc)

 • Chương 3 — Nghe

  • Con số Dunbar và quy tắc 1% trên mạng Internet

  • Nghe - định vị thế giới

  • Nghe - sự yên lặng từ bên trong

  • Nghe hay gật gù đối đáp

  • Nghe - và "tôi thấy..."

 • Chương 4 — NOL

  • Ethos, Logos, Pathos và Kairos

  • Một số biện pháp tu từ

  • Đứng-Nói-Cười-Lặng-Nhìn và à [ah] ừ [nh]

  • Ngôn ngữ cơ thể

 • Chương 5 — Viết

  • Bác Hồ và Aristotle

  • Viết và giá trị trao đổi

 • Chương 6 — Kế hoạch

  • Nhiệm vụ ưu tiên Dùng thời gian

 • Chương 7 — Nghiên cứu

  • Tìm hiểu thêm

  • Tìm thông tin

 • Chương 8 — “Tôi học được gì từ..." suy ngẫm

  • Đã-Sẽ và Một-trang-giấy

  • Trong cuộc và ngoài cuộc

  • Ma Quá Khứ, Hiện Tại và Những Gì Chưa Tới

  • Suy ngẫm: Cái duyên

 • Chương 9 — Học cách Học tóm lại

zalo