Kho Tàng Lịch Sử Việt Nam - Tài Trí Thông Minh Của Các Sứ Thần Việt Nam - Phạm Trường Khang

103.700₫ 122.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 150 sản phẩm

Tác giả: Phạm Trường Khang

Hình thức: Bìa mềm, 240 trang

Nhà xuất bản: NXB Hà Nội, 2023

Kho Tàng Lịch Sử Việt Nam - Tài Trí Thông Minh Của Các Sứ Thần Việt Nam - Phạm Trường Khang

Cuốn sách này kể về tài trí, sự ứng xử thông minh, khôn khéo, nhanh nhạy, dũng cảm và nghệ thuật đàm phán kiên trì, linh hoạt của các sứ thần Việt Nam thời phong kiến, những người đã làm tròn sứ mệnh được uỷ thác, giữ vững và nêu cao quốc thể, đi sứ không làm nhục mệnh vua. Ngoài ra, còn có một số chuyện kể về tài ứng xử ngoại giao thông minh, kiên định của một số vị vua như Lê Hoàn, Trần Thái Tông, Quang Trung...

zalo