Lịch Sử Mỹ Thuật Trung Quốc

360.000₫ 450.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 10 sản phẩm

Tác giả: Lương Cửu, Trần Kiến Quân

Dịch giả: nhiều dịch giả

Hình thức bìa: bìa mềm

Kích thước: 16x24cm

Số trang: 610 trang

Thể loại: Nghệ thuật

Nhà xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội, 2022

Lịch Sử Mỹ Thuật Trung Quốc - Lương Cửu, Trần Kiến Quân

Cuốn sách này đã tiến hành phân loại đối với các loại hình mỹ thuật truyền thống của Trung Quốc, coi sự chuyển biến của hình thái mỹ thuật là điểm quy kết để tiến hành phân kỳ, và đã giới thiệu giản yếu sự phát triển của mỹ thuật Trung Quốc từ thời Đồ đá đến thời Dân Quốc.

Nội dung sách chủ yếu có ba phương diện: một là, diễn tiến của thủ công nghệ truyền thống Trung Quốc; hai là, diễn biến của kiến trúc truyền thống Trung Quốc; ba là, hội họa Trung Quốc, tức sự diễn hóa của Quốc họa.

Sách Lịch Sử Mỹ Thuật Trung Quốc của tác giả Lương Cửu, Trần Kiến Quân

Sách Lịch Sử Mỹ Thuật Trung Quốc của tác giả Lương Cửu, Trần Kiến QuânSách Lịch Sử Mỹ Thuật Trung Quốc của tác giả Lương Cửu, Trần Kiến QuânSách Lịch Sử Mỹ Thuật Trung Quốc của tác giả Lương Cửu, Trần Kiến Quân

zalo