Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Phát Triển Con Người Toàn Diện - TS. Nguyễn Thị Thu Hường

142.800₫ 168.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 49 sản phẩm

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Hường

Hình thức: bìa mềm, 20.5cm x 14.5cm, 224 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023

Sách - Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Về Phát Triển Con Người Toàn Diện - TS. Nguyễn Thị Thu Hường

Cuốn sách đã hệ thống hóa ba nội dung chính, bao gồm:

Phát triển toàn diện năng lực con người như mốt nội dung cốt lõi của năng lực phát triển lực lượng sản xuất và năng lực cải tạo quan hệ sản xuất;
Phát triển tố chất con người;
Phát triển tổng thể các điều kiện bên ngoài để tạo môi trường tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của con người.

zalo