Mưu Lược Mao Trạch Đông - Tiêu Thi Mỹ

180.000₫ 225.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 13 sản phẩm

Tác giả: Tiêu Thi Mỹ

Dịch giả: Thanh Huyền

Hình thức: bìa cứng, 552 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023

Sách Mưu Lược Mao Trạch Đông - Tiêu Thi Mỹ

Cuốn sách Mưu lược Mao Trạch Đông nằm trong bộ sách Kho tàng mưu lược vĩ nhân, do Nhà xuất bản Trường An, Trung Quốc xuất bản và phát hành lần đầu năm 2005.

Cuốn sách gồm 10 chương, có nội dung xuyên suốt theo cuộc đời nhân vật, giống như một bộ phim tài liệu dài về sự nghiệp cách mạng của Mao Trạch Đông. Qua những sự kiện, bối cảnh của từng chương, cuốn sách đi sâu phân tích tài năng ” đa mưu túc trí” của Mao Trạch Đông trên nhiều lĩnh vực như: chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, lãnh đạo Đảng, quản lý đất nước,…

Nội dung cuốn sách bao quát những vấn đề khá rộng và phức tạp, thông tin, tư liệu phong phú, trong đó có những sự kiện, đánh giá, nhất là những vấn đề có liên quan đến học thuyết Mác – Lênin, quan hệ giữa các nước lớn, quan hệ Trung – Xô, về cá nhân Stalin và một số nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quố cần tiếp tục được nghiên cứu, thảo luận.

zalo