Nālandā: Truyền Thừa, Truyền Nhân Và Giáo Pháp - Võ Quang Nhân

130.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Tác giả:  Võ Quang Nhân

Hình thức bìa:  Bìa mềm

Số trang:  444

Kích thước:  13 x 20.5 cm

Nhà xuất bản:  NXB Hồng Đức
 

Nālandā: Truyền Thừa, Truyền Nhân Và Giáo Pháp

 Võ Quang Nhân 

Các tác phẩm lớn của Nālandā là vô cùng to tát về chất lẫn lượng, nên chúng tôi chỉ giới hạn phần dịch thuật tác phẩm trong mức khiêm cung nhất. Tác phẩm được chọn dịch là các trước tác hay các luận văn tiêu biểu cho 17 đại học giả Nālandā. Trong đó, ưu tiên dành cho các tác phẩm cỡ vừa và nhỏ vốn chưa được dịch ra Việt ngữ hay đã có phiên dịch nhưng còn nhiều sai sót, thiếu khách quan, hay có chi tiết quan trọng đáng tranh cãi. Việc dịch thuật khả dĩ dùng đến ít nhất hai ngôn ngữ là Anh và Tạng nếu đủ duyên nhằm kiểm khảo, so lường về chất và ý.

zalo