Nam Phong Tạp Chí - Vấn Đề Phụ Nữ Ở Nước Ta - Nhiều Tác Giả

144.800₫ 181.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 0 sản phẩm

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 448 trang

Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ, 2023

Nam Phong Tạp Chí - Vấn Đề Phụ Nữ Ở Nước Ta - Nhiều Tác Giả

Nam Phong Tạp Chí - Vấn Đề Phụ Nữ Ở Nước Ta giới thiệu và tuyển chọn các bài viết về vấn đề phụ nữ trên Nam Phong tạp chí. Đây là tờ tạp chí uy tín, quy tụ đội ngũ trí thức hàng đầu ở Việt Nam những năm 1920, có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của tư tưởng, văn hóa và xã hội Việt Nam hiện đại. Tờ tạp chí này cũng dành sự quan tâm đáng kể cho vấn đề phụ nữ, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phong trào phụ nữ Việt Nam. 

“Đàn bà quyết không phải là giời bẩm sinh ra kém đàn ông; tính tình trí tuệ có khác, nhưng không phải là kém. Đàn ông là mây thì đàn bà cũng là khói, nếu cùng thả cũng có thể cùng nhau mà bay bổng trên từng xanh. Nhất là đàn bà nước Nam lại có lắm tư cách hay: linh lợi mà can đảm, cần mẫn mà khôn ngoan, xưa nay đã có tiếng giỏi về đường kinh tế. Cuộc thương nghiệp trong nước phần nhiều là ở trong tay các bà. Dễ cả thế giới không đâu có cái cảnh rất đáng kính phục là cảnh người vợ học trò nuôi chồng đi học - học suốt đời, vì sự học ở nước ta không có thời hạn, - một mình tần tảo mà cung cấp được cả một nhà, trên cha mẹ, dưới lũ con.”

Những bài chính hấp dẫn:

  • Sự giáo dục đàn bà con gái

  • Địa vị người đàn bà trong xã hội nước ta

  • Bàn sự học con gái bây giờ nên thế nào?

  • Đàn bà Đông phương

  • ...

 

zalo