Ngoại Giao Chuyên Biệt: Hướng đi, ưu tiên mới của ngoại giao Việt Nam đến năm 2030

110.000₫ 132.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 99 sản phẩm

Tác giả: TS. Vũ Lê Thái Hoàng (Chủ biên)

Hình thức: Bìa mềm, 388 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023

Ngoại Giao Chuyên Biệt: Hướng đi, ưu tiên mới của ngoại giao Việt Nam đến năm 2030

Cuốn sách gồm 9 chủ đề/vấn đề/lĩnh vực chuyên biệt, liên quan đến các vấn đề như lòng tin trong quan hệ quốc tế, trung gian hòa giải hay các lĩnh vực như ngoại giao năng lượng, ngoại giao nước, ngoại giao y tế…, bổ sung một cách nhìn mới cho chính sách đối ngoại Việt Nam trong 10 năm tới, mang tính chọn lọc, gợi mở.

zalo