Nho Học và Lịch Sử Tư Tưởng Việt Nam (Bìa mềm) - Nguyễn Tài Thư

216.000₫ 240.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 199 sản phẩm

Tác giả: Nguyễn Tài Thư

Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24cm, 628 trang

Thể loại: Tư tưởng Việt Nam

Nhà xuất bản: NXB ĐHSP, 2021

Nho Học và Lịch Sử Tư Tưởng Việt Nam (Bìa mềm) - Nguyễn Tài Thư

Nho học và lịch sử tư tưởng Việt Nam là ấn phẩm mới nhất thuộc Tủ sách Triết học của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, phù hợp với nhu cầu nghiên cứu và đào tạo ngành triết học nói riêng và nhiều ngành khoa học xã hội nhân văn nói chung.

Nho học và lịch sử tư tưởng Việt Nam là công trình tuyển chọn các bài nghiên cứu của GS.TS Nguyễn Tài Thư về Nho học từ khi nó được truyền vào Việt Nam và gắn liền với lịch sử – xã hội của đất nước từ thời trung đại cho đến thời cận đại: mối quan hệ của Nho học với tín ngưỡng, tôn giáo, văn hoá, tinh thần của dân tộc trong lịch sử; một số nhà tư tưởng tiêu biểu của Nho học Việt Nam; những ảnh hưởng của Nho học đối với xã hội Việt Nam hiện đại...

Sách Nho Học và Lịch Sử Tư Tưởng Việt Nam (Bìa mềm) - Nguyễn Tài Thư

zalo