Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam

95.400₫ 106.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 300 sản phẩm

Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Hình thức bìa: Bìa mềm

Kích thước: 14.4x20.5 cm

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 232

Danh mục: Sách về giáo trình


 

zalo