Phúc Lạc Từ Nội Hỏa - Lama Thubten Yeshe

100.000₫ 125.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Tác giả: Lama Thubten Yeshe

Dịch giả: Thái An

Kích thước: 13.5 x 21 cm

Số trang: 343 trang

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

Phúc Lạc Từ Nội Hỏa - Lama Thubten Yeshe
“Một thuyết giảng dựa vào kinh nghiệm, súc tích nhưng chi tiết. Nếu đã nghiên cứu kinh điển và mật điển Phật giáo, bạn sẽ rất thích thú cách Lama Yeshe đưa chúng vào cuộc sống.”
Tibet Journal
Trong Phúc lạc từ nội hỏa, khóa giảng lớn cuối cùng, Lama Yeshe mở ra thế giới của những thực hành cao cấp cho những người đã được khai tâm vào Vô thượng du già mật tông.
Sách của Lama Yeshe giới thiệu Sáu pháp Naropa trứ danh, tập trung chủ yếu vào pháp đầu tiên trong số này, đó là thực hành nội hỏa (tummo) theo bản văn Ba sự tin chắc của Lama Je Tsongkhapa (1357-1419). Sự thành thục nội hỏa nhanh chóng đưa tâm thức tới trạng thái tinh tế và xuyên thấu nhất của nó – trải nghiệm tịnh quang, một trạng thái tâm thức có sức mạnh phi thường, không gì sánh được trong năng lực thực chứng thực tại tối hậu.

 

zalo