Ta Là Đường - Bàn về 2 phúc âm Gio-An và Tô - Ma - Nguyễn Tuấn Vạn Xuân

96.000₫ 120.000₫
Trạng thái: Hết hàng

Tác giả: Nguyễn Tuấn Vạn Xuân

Hình thức: bìa mềm, 16 x 24 cm, 492 trang

Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng, 2023

Ta Là Đường - Bàn về 2 phúc âm Gio-An và Tô - Ma - Nguyễn Tuấn Vạn Xuân

Sola fide, tiếng Latin, là học thuyết thần học của Tin Lành, chủ trương cứu độ chỉ cần đức tin, không phải làm gì cả, và không phải qua trung gian giáo hội như Công giáo, Chính thống giáo và các giáo phái Kitô giáo khác. Nhưng ngày nay ở Tây phương, đức tin là một đòi hỏi không thể thực hiện được đối với nhiều người. Theo nghiên cứu mới nhất, khoảng 2050, Kitô giáo sẽ mất 60 triệu tín đồ, và phần tư tín đồ Kitô giáo sẽ sống tại Phi châu, tức là Kitô giáo chỉ có thể phát triển tại những nơi kém mở mang. Kết quả là ở Tây phương, hàng trăm nhà thờ bị đóng cửa vì thiếu giáo dân; một số được sửa lại làm nhà ở, văn phòng, nhà hàng, hoặc bị bỏ hoang; một số phải bán cho các nhóm Hồi giáo. Đó là kết quả của cái học duy lý đã giết mọi huyền bí của cuộc sống.

Thế thì có ba trào lưu ở Tây phương và những nước văn minh. Người được ân sủng đức tin sẽ được phần thưởng thiên đường. Một số nhỏ sẽ theo các tôn giáo khác. Một số đông sẽ không theo tôn giáo nào cả, và sẽ vui chơi thỏa thích, đến một ngày họ sẽ chán cuộc sống không mục đích và bắt đầu tự hỏi mình là ai; lúc đó họ sẽ cần những kiến thức bí truyền giấu kín trong hai Phúc âm Gio-An và Tô-Ma từ gần hai ngàn năm qua.

Ta Là Đường là con đường thứ ba của Kitô giáo trong kỷ nguyên mới. Vì không đòi hỏi đức tin, và không có bất kỳ giới răn nào, Ta Là Đường cũng thích hợp cho tín đồ các tôn giáo khác. Vì không chối bỏ cuộc sống, không coi vũ trụ là giả dối, nó đã tạo cơ hội cho khoa học, kỹ thuật và các học thuật phát triển. Và vì tôn trọng nhân quyền và tranh đấu cho nữ quyền, nó đã giúp xã hội tiến bộ không ngừng. Đó là đóng góp quan trọng của Kitô giáo cho nhân loại.

Thông tin tác giả

Nguyễn Tuấn Vạn Xuân

Tự Nguyễn Tuấn - Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Tin học, Thạc sĩ Toán , 25 năm là đệ tử Osho, hiện sống và làm việc tại Hoa Kỳ.

Khảo cứu:

  • Những truyền thống thần nghiệm, 2006

  • Huyền học Ki-tô giáo, 2018 (sắp xuất bản)

Dịch:

  • Tâm kinh kinh luận

  • Đức Phật và Phật pháp, 2004

  • Hạt Cải Trời, tập 1, 2007; tập II, 2018

  • Tình yêu và Hạnh Phúc, 2008

  • Mật tông tâm pháp, tập 1, 2009

zalo