Thái Căn Đàm - Tinh Hoa Xử Thế Phương Đông - Hồng Ứng Minh

126.400₫ 158.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 300 sản phẩm

Tác giả: Hồng Ứng Minh

Dịch giả: Lê Tiến Thành

Ngày xuất bản: 04 - 2024

Kích thước: 13.5 x 21 cm

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

Hình thức bìa: Bìa mềm

Số trang: 328

 Thái Căn Đàm - Tinh Hoa Xử Thế Phương Đông - Hồng Ứng Minh

Thái Căn Đàm của tác giả Hồng Ứng Minh, người thời Minh - Trung Quốc là một trong ba bộ kỳ thư xử thế được lưu truyền đến ngày nay cùng với “Tiểu Song U Ký” của Trần Kế Nho, cũng đời Minh, “Vĩ Lư Dạ Thoại” của Vương Vĩnh Bưu đời Thanh.

Đặt tên sách Thái Căn Đàm (bàn về rễ rau) là một cách đề cập vấn đề độc đáo để bàn về gốc rễ đạo đức làm người, dụng ý của tác giả ở đây là muốn nhấn mạnh: tài trí và kết quả tu dưỡng của con người chỉ đạt được khi trải qua một quá trình trau dồi, rèn luyện gian khổ, bền bỉ.

Đặc điểm nổi bật nhất của sách là một tập hợp các nguyên tắc và phương pháp ứng xử linh động của con người sống và biết vận dụng một cách tự nhiên và chân phác những gì là tinh túy nhất của ba khuynh hướng tư tưởng hòa đồng trong dòng chảy kỳ diệu, mang sắc thái văn hóa riêng biệt của đời sống xã hội phương Đông: Nhập thế của Nho giáo, Vô vi của Đạo giáo và Xuất thế của Phật giáo.

Vấn đề thật sự lớn và quan trọng nhưng được trình bày ngắn gọn bằng cách diễn giải những câu cách ngôn trí tuệ về nhân sinh và xử thế, hàm chứa ý nghĩa sâu sắc được minh họa qua những điển cố, sự tích chọn lọc thật ý vị và đầy sức thuyết phục, sẽ đọng lại trong tâm trí người đọc nhiều điều đáng suy ngẫm.

Sách Thái Căn Đàm - Tinh Hoa Xử Thế Phương Đông - Hồng Ứng Minh

zalo