Thân Phận Con Người Trong Thế Giới Hiện Đại - Nikolai A. Berdyaev

99.000₫ 148.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 199 sản phẩm

Tác giả: Nikolai A. Berdyaev

Dịch giả: Ngọc Giao

Hình thức: bìa mềm, 13x20.5cm, 188 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Phụ Nữ, 2023

Sách Thân Phận Con Người Trong Thế Giới Hiện Đại - Nikolai A. Berdyaev

Giới thiệu sách

Cuốn sách “Thân phận của con người trong thế giới hiện đại”  có mục đích  giới thiệu những bài viết quan trọng nhất của Berdyaev, trong đó tác giả phát triển các chủ đề về chủ nghĩa nhân văn và tự do, ý nghĩa của lịch sử và thân phận của giới trí thức, đồng thời cũng  gợi  ra  những  phương  cách  khả  dĩ  để  thoát khỏi  cuộc  khủng  hoảng  toàn  cầu  của  nhân  loại. Cuốn  sách  được  viết  bằng  văn  phong  đơn  giản nhưng  giàu  hình  tượng,  chúng  tôi  tin  rằng  cuốn sách này sẽ được đông đảo độc giả quan tâm.

Quả thực chưa bao giờ sự xung khắc giữa con người với lịch sử hay giữa lịch sử với chính lịch sử lại bỏng gắt như trong thời chúng ta. Con người không còn sức tự vệ trước những biến thiên lịch sử, cũng chưa bao giờ bị cuốn vào rồi xay nghiến thảm thương đến vậy trong cái trào lưu khách thể hóa lẫn xã hội hóa này. Như thế là không cá nhân nào trong xã hội chúng ta thoát khỏi cái vòng oan nghiệt của sự kiện lịch sử, làm gì có cộng đồng nào giành lấy biệt lệ hay đón săn định mệnh lịch sử? Cá nhân phải đối diện nguy cơ mất sạch sản nghiệp, không còn thú vui riêng nào nữa, và càng chẳng còn đâu sự tự do tinh thần cùng ý thức sáng tạo. Y chính thức bị cuốn vào một tập thể khổng lồ và vâng phục những mệnh lệnh bất nhân, vô đạo đức. Cá nhân phải phụng hiến vô điều kiện cho những kiến chế như xã hội, giai cấp, chủng tộc, chính phủ và quốc gia.

zalo