Thấu Hiểu Marketing Đại Học - Phillip Lam

159.200₫ 199.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 300 sản phẩm

Tác giả: Phillip Lam

Ngày xuất bản: 04 - 2024

Kích thước: 16 x 24 cm

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới

Hình thức bìa: Bìa mềm

Số trang: 232

Thấu Hiểu Marketing Đại Học - Phillip Lam

Thấu hiểu Marketing Đại học là một cuốn cẩm nang về tiếp thị giáo dục, tác giả của cuốn sách là Phillip Lam – người đã có 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị giáo dục.

Cách tiếp cận của tác giả về tiếp thị giáo dục được đúc kết từ thực tiễn công việc. Theo tác giả, khi mỗi cá nhân đều có chuyên môn nghề nghiệp vững vàng, ổn định, họ sẽ có nhiều cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân. Ở một góc độ khác, tiếp thị giáo dục có hiệu quả sẽ tạo ra một lực lượng lao động có định hướng rõ ràng, do họ có năng lực nghề nghiệp tốt, làm tăng năng suất lao động, góp phần cho sự phát triển phồn vinh của đất nước:

  • Về giáo dục: Tiếp thị giáo dục giúp học sinh có hiểu biết về thế giới nghề nghiệp, hình thành nhân cách nghề nghiệp cho học sinh, giáo dục thái độ đúng đắn đối với lao động, tạo ra tâm lý sẵn sàng đi vào lao động nghề nghiệp.

  • Về kinh tế: Tiếp thị giáo dục góp phần phân luồng học sinh, bố trí hợp lý 3 nguồn lao động dự trữ bảo đảm sự phù hợp nghề, giảm tai nạn lao động, giảm sự thuyên chuyển nghề – đổi nghề và là phương tiện quản lý công tác kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên cơ sở khoa học.

  • Về xã hội: Tiếp thị giáo dục giúp học sinh tự giác học nghề, khi có nghề sẽ tự tìm việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm tệ nạn xã hội, giảm tội phạm, ổn định được xã hội.

  • Sách Thấu Hiểu Marketing Đại Học - Phillip Lam
zalo