Tinh Thần Văn Hoá Trung Quốc - Trương Đại Niên, Trình Nghi Sơn

153.000₫ 180.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 1 sản phẩm

Tác giả: Trương Đại Niên, Trình Nghi Sơn

Dịch giả: Bùi Bá Quân; Lê Đình Sơn; Hoàng Minh Quân 

Hình Thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 488 trang

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023

Tinh Thần Văn Hoá Trung Quốc - Trương Đại Niên, Trình Nghi Sơn

Cuốn sách gồm 12 chương, phân tích, trình bày tinh thần cơ bản của văn hóa Trung Quốc; sự khác biệt cơ bản giữa hai nền văn hoá Trung - Tây; kết cấu hệ thống của văn hoá Trung Quốc truyền thống; triết học, khoa học, nghệ thuật truyền thống Trung Quốc; thiếu sót nghiêm trọng của văn hoá Trung Quốc truyền thống; những tranh luận văn hoá từ thế kỷ XVI đến nay. Cuối cùng nêu rõ chủ trương văn hoá “lý luận về sáng tạo một cách tổng hợp” của Trung Quốc.

-----
Tác giả Trương Đại Niên là nhà triết học, nhà văn hóa học, bậc thầy về quốc học ở Trung Quốc đương đại. Ban đầu ông giảng dạy ở Đại học Thanh Hoa, sau đảm nhận vị trí Giáo sư Đại học Bắc Kinh trong một thời gian dài, từng giữ chức Hội trưởng Hội Sử học triết học Trung Quốc. Ông cả đời nghiên cứu triết học và văn hóa Trung Quốc, là bậc thầy về quốc học có danh tiếng rất lớn ở cả trong và ngoài nước. Tác phẩm tiêu biểu của ông thời kỳ đầu là "Đại cương triết học Trung Quốc", đã giải thích được tiến trình phát triển của triết học Trung Quốc, là một tác phẩm kinh điển của triết học Trung Quốc hiện đại; tác phẩm tiêu biểu của ông giai đoạn cuối đời là "Tinh thần văn hóa Trung Quốc", nghiên cứu một cách hệ thống những đặc điểm của văn hóa Trung Quốc, thể hiện một trình độ rất cao về nghiên cứu và phổ cập văn hóa Trung Quốc. Ông dạy học không biết mệt mỏi, có học trò ở khắp nơi.

Tác giả Trình Nghi Sơn, nghiên cứu sinh khóa đầu tiên do Trương Đại Niên hướng dẫn, nhà nghiên cứu văn hóa Trung Quốc nổi tiếng.

zalo